Unia Europejska

Plomba elektroniczna poznań

LIMUR SECURITY SEAL to system, w którego skład wchodzi plomba elektroniczna GPS. Zabezpiecza ona przestrzeń ładunkową transportów ciężarowych oraz platformy monitoringu, zintegrowanej z systemami klasy TMS. Każda ingerencja w przestrzeń ładunkową jest raportowana w czasie rzeczywistym. Dodatkowo plomba elektroniczna GPS umożliwia optymalizację procesów logistycznych. System liczy ETA (Estimated Time of Arrival), sumuje przejechane dystanse, uwzględniając monitoring postojów oraz mierzy raport okien dostaw, czyli czas trwania poszczególnych operacji w punktach rozładunków. Oprócz tego wizualizuje status realizacji dostawy, wskazuje pojazdy zagrożone opóźnieniem, co zapewnia terminowość dostaw. Systemem Limur Security Seal zapewnia widoczność towarów w czasie rzeczywistym oraz całkowitą kontrolę nad optymalizacją procesów logistycznych dostawy.

Głównymi odbiorcami są sieci handlowe, firmy z branży logistycznej, firmy kurierskie. Narzędzie to umożliwia radykalną poprawę KPI w obszarach: redukcji strat i redukcji kosztów, bezpieczeństwa transportu, uproszczonego przyjęcia dostawy, terminowości dostaw. Plomba elektroniczna LIMUR jest przystosowana do polskich warunków eksploatacji i jest bezawaryjna. Jedno ładowanie zapewnia nawet 30 dni pracy. Łączna liczba sprzedanych przez nas plomb elektronicznych przekracza 10 000 sztuk.

Plomba elektroniczna poznań - co to jest?

Plomba elektroniczna GPS służy przede wszystkim do zabezpieczenia transportu ciężarowego oraz jego ładunku. Swoimi funkcjami obejmuje również platformy monitoringu. Plomba elektroniczna rejestruje każdą ingerencję w przestrzeń ładunkową, a także raportuje je w czasie rzeczywistym. Dodatkowo taka plomba umożliwia optymalizację procesów logistycznych. System podlicza ETA (czyli Estimated Time of Arrival), sumuje przejechane dystanse, uwzględniając monitoring postojów. Oprócz tego mierzy również raport okien dostaw, czyli czas trwania poszczególnych operacji w punktach rozładunków.

Głównymi odbiorcami są sieci handlowe, firmy z branży logistycznej, firmy kurierskie. Narzędzie to umożliwia radykalną poprawę KPI w obszarach: redukcji strat i redukcji kosztów, bezpieczeństwa transportu, uproszczonego przyjęcia dostawy, terminowości dostaw. Plomba elektroniczna LIMUR jest przystosowana do polskich warunków eksploatacji i jest bezawaryjna. Jedno ładowanie zapewnia nawet 30 dni pracy. Łączna liczba sprzedanych przez nas plomb elektronicznych przekracza 10 000 sztuk.

Plomba elektroniczna poznań - co daje?

Plomby elektroniczne to obowiązkowe narzędzie dla transportów ładunkowych, szczególnie dla sieci handlowych, firm z branży logistycznej oraz firm kurierskich.

Dlaczego warto nas wybrać?

System Limur Security Seal oferuje plomby elektroniczne GPS.  Plomba elektroniczna LIMUR jest przystosowana do polskich warunków eksploatacji i jest bezawaryjna. Jedno ładowanie zapewnia nawet 30 dni pracy. Łączna liczba sprzedanych przez nas plomb elektronicznych przekracza 10 000 sztuk.

Wybierając LIMUR, wybierasz profesjonalizm oraz najwyższą możliwą jakość. Skontaktuj się z nami!