Unia Europejska

Jesteśmy firmą, która swój
rozwój zawdzięcza innowacjom.

Zajmujemy się dostarczaniem usług monitoringu w logistyce.

LIMUR
SECURITY SEAL

LIMUR SECURITY SEAL to system, w którego skład wchodzi plomba elektroniczna GPS. Zabezpiecza ona przestrzeń ładunkową transportów ciężarowych oraz platformy monitoringu, zintegrowanej z systemami klasy TMS. Każda ingerencja w przestrzeń ładunkową jest raportowana w czasie rzeczywistym. Dodatkowo plomba elektroniczna GPS umożliwia optymalizację procesów logistycznych. System liczy ETA (Estimated Time of Arrival), sumuje przejechane dystanse, uwzględniając monitoring postojów oraz mierzy raport okien dostaw, czyli czas trwania poszczególnych operacji w punktach rozładunków. Oprócz tego wizualizuje status realizacji dostawy, wskazuje pojazdy zagrożone opóźnieniem, co zapewnia terminowość dostaw. Systemem Limur Security Seal zapewnia widoczność towarów w czasie rzeczywistym oraz całkowitą kontrolę nad optymalizacją procesów logistycznych dostawy.

Głównymi odbiorcami są sieci handlowe, firmy z branży logistycznej, firmy kurierskie. Narzędzie to umożliwia radykalną poprawę KPI w obszarach: redukcji strat i redukcji kosztów, bezpieczeństwa transportu, uproszczonego przyjęcia dostawy, terminowości dostaw. Plomba elektroniczna LIMUR jest przystosowana do polskich warunków eksploatacji i jest bezawaryjna. Jedno ładowanie zapewnia nawet 30 dni pracy. Łączna liczba sprzedanych przez nas plomb elektronicznych przekracza 10 000 sztuk.

LIMUR
YMS

LIMUR YMS, czyli Yard Management System, jest aplikacją mobilną instalowaną w kioskach składających się z ekranu, drukarki i mobilnych skanerów. Głównym celem aplikacji jest rejestracja czasów poszczególnych operacji wewnątrz magazynów, a także monitoring transportów przychodzących. Kierowcy rejestrują swoje podstawienie na awizację, są wywoływani przez służby ochrony, następnie rejestrują rozpoczęcie i zakończenie procesów rozładunku i załadunku za pomocą czytników kodów kreskowych.

Automatyczne raporty SLA usług transportowych wskazują wszystkie transporty spóźnione względem planu transportowego, identyfikując przyczynę opóźnienia (spóźnienie kierowcy, brak wolnych zasobów do obsłużenia kierowcy przez magazyn, zbyt długi załadunek). Ułatwia to również zarządzanie ruchem naczep.

Rozwiązanie to pozwala na ograniczanie ilości pojazdów opóźnionych oraz umożliwia współpracę z przewoźnikami i operatorami magazynów nad poprawą jakości świadczonych usług. Dodatkowo cały proces rejestracji i awizacji zostaje radykalnie skrócony. Przede wszystkim jednak zwiększa efektywność operacji magazynowych. Yard Management System może być rozbudowane o automatyczne szlabany, systemu rozpoznawania tablic oraz systemy automatycznej awizacji.

Zarządzanie YARDEM to cyfryzacja procesów logistycznych, która znacznie zwiększa efektywność operacji magazynowych oraz usług transportowych.

LIMUR
THMS

LIMUR THMS to aplikacja mobilna, wykorzystywana do monitorowania temperatury i wilgotności w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą zarządzać profilami temperatury i wilgotnością z wielu sensorów. Mogą definiować dozwolone progi zakresów obu parametrów oraz otrzymywać alerty w przypadku, gdy zadany pułap parametrów zostanie przekroczony. Zapewnia to przede wszystkim utrzymanie świeżości produktów. Aplikacja umożliwia też generowanie zbiorczych raportów za dany okres z podziałem na lokalizacje i poszczególne sensory.

Rozwiązanie sprawdzi się w monitorowaniu zimnego łańcucha dostaw zarówno w transporcie, jak i w rozwiązaniach stacjonarnych – sklepach wielkopowierzchniowych, dając odczyt cyfryzacji pomiarów z wszystkich chłodni, mroźni, lodówek czy stoisk z warzywami i owocami. Naturalnym odbiorcą tych narzędzi są sieci handlowe, producenci żywności i firmy z branży farmaceutycznej. Dużą ich zaletą są niskie koszty infrastruktury, kontrolowana redukcja strat i zasada działania tylko na wyjątkach – natychmiastowego reagowania na alerty.

LIMUR IoT

LIMUR IoT jest projektem wykorzystującym najnowsze technologie w usprawnieniu procesów w logistyce, działająca jako platforma monitoringu. To innowacyjny projekt, którego celem jest cyfryzacja procesów logistycznych.

Wykorzystanie sensorów i lokalizatorów komunikujących się w technologii LoRA WAN oraz beaconów technologii BLE pozwala zabezpieczać produkty o wysokiej wartości, oraz wykorzystywać odczyty z tych urządzeń do automatycznej inwentaryzacji nośników logistycznych czy produktów. Beacony są niewielkimi urządzeniami propagującymi sygnał radiowy za stałą częstotliwości na odległość do kilkuset metrów. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość ich obsługi przez zwykły smartfon lub tablet poprzez aplikacje mobilne. Niski koszt infrastruktury, niewielkie rozmiary, bardzo dokładna lokalizacja oraz bateria gwarantująca kilka lat ciągłej pracy pozwalają na wykorzystanie beaconów w projektach takich jak zarządzanie ruchem naczep na terenie magazynów czy zarządzanie przepływem pojemników logistycznych pomiędzy magazynem a sklepami naszych klientów. Technologia BLE przenosi możliwość widoczności aktywów w czasie rzeczywistym z dużej skali, jaką są całe auta i kontenery do większego szczegółu – konkretnych palet i pojedynczych paczek.

 

LIMUR DRIVER CONNECT

LIMUR DRIVER CONNECT to aplikacja mobilna na telefon, wykorzystywana przez kierowców realizujących zlecenia transportowe dla klienta. Ma ona ułatwić monitoring transportów oraz kontrolować status dostawy.

Po zalogowaniu kierowca może przeglądać i potwierdzać podjęcie wyznaczonych mu zleceń. Podczas przejazdu może potwierdzać wypadki losowe na trasie takie jak korek, kolizja, opóźnienie, kontrola. Może też komunikować się z działem transportu. Sama aplikacja umożliwia korzystanie z nawigacji, za jej pomocą można też zgłosić cyfrową reklamację z załączonym zdjęciem uszkodzeń w dostawie. LIMUR DRIVER CONNECT służy też elektronicznemu potwierdzeniu odbioru (POD). Jedną z istotniejszych funkcjonalności tego produktu jest elektroniczny list przewozowy i pełna, cyfrowa wymiana dokumentów między podmiotami. Narzędzie to sprawdza się w szczególności w firmach kurierskich, dla których terminowość dostaw ma kluczowe znaczenie. Aplikację mobilną można także wykorzystywać w dostawach e-commerce w aglomeracjach miejskich. Widoczność towarów w czasie rzeczywistym oraz cyfryzacja transportu jest niezbędna dla funkcjonowania w tych branżach. W wybranych projektach samo urządzenie mobilne jest też nośnikiem GPS i umożliwia monitorowanie realizacji zleconych zadań.

 

LIMUR
PER TRIP

LIMUR PER TRIP to kompleksowa usługa zapewniająca aktywny monitoring transportów o wysokiej wartości. LIMUR wypożycza klientom urządzenia GPS, zajmując się także ich odzyskaniem od podwykonawców klienta po realizacji dostawy. Cały przejazd jest obserwowany przez pracowników centrum monitoringu. Realizacja dostawy odbywa się zgodnie z respektowaniem polityki bezpiecznych transportów oraz polityki bezpiecznych parkingów. System Limur Per Trip zapewnia widoczność towarów w czasie rzeczywistym, a więc wszystkie zdarzenia niebezpieczne – postój w nieznanej lokalizacji, zjazd z bezpiecznego korytarza, alert sabotażu urządzenia, wysłanie przez kierowcę sygnały SOS, są raportowane zgodnie ze schematem komunikacji. Respektujemy również politykę bezpiecznych parkingów. Dbamy też bezpieczeństwo kierowcy, więc w przypadku braku kontaktu, centrum monitoringu powiadamia właściwe służby. Nasze usługi determinują standardy TAPA, które są kluczowe dla wszelkich usług transportowych. Platforma monitoringu zbudowana jest w technologii REST API i może też być wykorzystywana jako platforma integrująca wiele niezależnych systemów GPS, wielu podwykonawców i przewoźników. Rozwiązanie dedykowane jest klientom korzystającym z floty zewnętrznej, transportującym towary o wysokiej wartości w obszary o podwyższonym ryzyku.