RadioSecure™ SITE MANAGER

Opis urządzenia

RadioSecure™ SITE MANAGER jest urządzeniem typu MASTER, które wykorzystywane jest najczęściej do monitoringu obiektów, gdzie podłączane jest na stałe do internetu i zasilania. Samo w sobie, jest klasycznym GPS, nie pełni jednak funkcji zabezpieczającej.

Kluczowe funkcje

Dzięki wbudowanemu modułowi RF, komunikuje się radiowo z przypisanymi do siebie czujkami oraz innymi urządzeniami MASTER (IVM i SLM 3.5). Wszystkie urządzenia będące w zasięgu SITE MANAGERA raportują mu swój aktualny status – otwarcie, zamknięcie, aktualny poziom temperatury, wilgotności, natężenia światła. SITE MANAGER gromadzi dane i w zadanym interwale czasowym przesyła je do systemu LIMUR. Dzięki zastosowaniu zewnętrznych anten o dużym uzysku, może monitorować przestrzenie powyżej jednego kilometra od miejsca swej instalacji

PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA ZASIALANIA

Urządzenie wymaga podłączenia do źródła zasialania 230 V AC.

Urządzenie mobilne

Brak konieczności podłączenia do instalacji elektrycznej w pojeździe. W pełni mobilne rozwiązanie.

WBUDOWANA BATERIA

Nawet jeżeli urządzenie zostanie odłączone od źródła zasilania jest w stanie pracować i nadawać swoją pozycję.

KOMUNIKACJA W CZASIE RZECZYWISTYM

Komunikaty o alarmie wysyłane są natychamistowo po zdarzeniu.

MODUŁ GSM, GPRS

Urządzenie wyposażone jest w slot na kartę SIM.

MODUŁ GPS

Urządzenie wyposażone jest w najnowszej generecji moduł GPS.

KOMUNIKACJA RF

Urządzenie wyposażone jest w najnowszej generecji moduł radiowy, który służy do wymiany informacji między urządzeniami.