RadioSecure™ SLL GEN3

Opis urządzenia

RadioSecure™ SLL jest zewnętrzną czujką, pełniącą funkcję kłódki elektronicznej. Urządzenie to nie może samodzielnie wysłać informacji do systemu LIMUR, komunikuje się jednak z najbliższym urządzeniem typu MASTER wykorzystując do tego komunikację radiową.

Kluczowe funkcje

Oprócz systematycznego potwierdzania swojego statusu, w przypadku otwarcia lub zamknięcia mechanizmu plombującego, informacja ta jest niezwłocznie raportowana do urządzenia MASTER, który przesyła tę informację do systemu LIMUR. Posiada wbudowany akumulator i wymaga systematycznego ładowania.

Urządzenie posiada wbudowany czujnik natężenia światła. W przypadku ingerencji w przestrzeń ładunkową, a co za tym idzie, zmianą natężenia światła, fakt ten jest raportowany urządzeniu zarządzającemu, które wysyła informację o zmianie statusu do systemu LIMUR.

Urządzenie mobilne

Brak konieczności podłączenia do instalacji elektrycznej w pojeździe. W pełni mobilne rozwiązanie.

ELEKTRONICZNA KŁÓDKA

Mechanizm zamknięcia spełniający normy „H” C-TPAT oraz ISO 17712.

CZUJNIK ŚWIATŁA

Zmiana natężenia światła raportowana jest jako ingerencja w przestrzeń ładunkową.

WBUDOWANA BATERIA

Nawet jeżeli urządzenie zostanie odłączone od źródła zasilania jest w stanie pracować i nadawać swoją pozycję.

KOMUNIKACJA RF

Urządzenie wyposażone jest w najnowszej generecji moduł radiowy, który służy do wymiany informacji między urządzeniami.