RadioSecure™ IVM GEN3

Opis urządzenia

RadioSecure™ IVM jest urządzeniem typu MASTER, które jest montowane na stałe w ciągniku, naczepie czy lokomotywie. Samo w sobie, jest klasycznym GPS, nie pełni jednak funkcji zabezpieczającej.

Kluczowe funkcje

Dzięki wbudowanemu modułowi RF, komunikuje się radiowo z przypisanymi do siebie czujkami. Te zaś raportują do urządzenia IVM swój aktualny status – otwarcie, zamknięcie, aktualny poziom temperatury, wilgotności, natężenia światła. IVM gromadzi dane i w zadanym interwale czasowym przesyła je do systemu LIMUR. Urządzenie występuje w opcji z wewnętrzną i zewnętrzną anteną. W przypadku montażu w ciągniku, posiada opcjonalne funkcje panic button oraz może być wyposażone w mikrofon i słuchawkę umożliwiającą komunikację z kierowcą, lub podsłuch w sytuacji kradzieży auta.

PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA ZASIALANIA

Urządzenie wymaga podłączenia do źródła zasialania 12/24 V DC.

WBUDOWANA BATERIA

Nawet jeżeli urządzenie zostanie odłączone od źródła zasilania jest w stanie pracować i nadawać swoją pozycję.

KOMUNIKACJA W CZASIE RZECZYWISTYM

Komunikaty o alarmie wysyłane są natychamistowo po zdarzeniu.

MODUŁ GSM, GPRS

Urządzenie wyposażone jest w slot na kartę SIM.

MODUŁ GPS

Urządzenie wyposażone jest w najnowszej generecji moduł GPS.

KOMUNIKACJA RF

Urządzenie wyposażone jest w najnowszej generecji moduł radiowy, który służy do wymiany informacji między urządzeniami.