RadioSecure™ CTU GEN3

Opis urządzenia

RadioSecure™ CTU jest rewolucyjnym rozwiązaniem służącym do monitorowania bezpieczeństwa oraz integralności towarów w tranzycie, wykorzystującym technologie GPS, GPRS, RFID i komunikację satelitarną. Łączy w sobie wszystkie funkcje klasycznego GPS i super bezpiecznej plomby wielokrotnego użytku.

Kluczowe funkcje

RadioSecure™ SLM jest urządzeniem typu MASTER (zarządca). Może funkcjonować jako samodzielna plomba, ma bowiem wbudowane wszystkie środki komunikacji. Do niego też raportują wszystkie urządzenia typu SLAVE (urządzenia podległe), do których zalicza się plomby SLA, SLE, SLL lub SLS. W określonych interwałach czasowych urządzenie raportuje status swój i ewentualnych urządzeń podległych, do programu internetowego służącego do zarządzania urządzeniami online. Każda zmiana zadanego parametru: ruszenie, zatrzymanie, postój pojazdu, aktualna prędkość, opuszczenie bezpiecznego korytarza, wjazd w obszar zakazany, rozplombowane, przekroczenie dopuszczalnej temperatury, wilgotności, natężenia światła, są natychmiast raportowane do systemu.

RadioSecure™ występuje również w opcji z wydłużoną żywotnością baterii RadioSecure SLMx oraz w opcji RadioSecureSLMi, w której na wypadek utraty zasięgu GSM, łączność z urządzeniem zapewnia telefon satelitarny IRIDIUM.

Urządzenie mobilne

Brak konieczności podłączenia do instalacji elektrycznej w pojeździe. W pełni mobilne rozwiązanie.

WBUDOWANA BATERIA

Nawet jeżeli urządzenie zostanie odłączone od źródła zasilania jest w stanie pracować i nadawać swoją pozycję.

KOMUNIKACJA W CZASIE RZECZYWISTYM

Komunikaty o alarmie wysyłane są natychamistowo po zdarzeniu.

MODUŁ GSM, GPRS

Urządzenie wyposażone jest w slot na kartę SIM.

MODUŁ GPS

Urządzenie wyposażone jest w najnowszej generecji moduł GPS.

KOMUNIKACJA RF

Urządzenie wyposażone jest w najnowszej generecji moduł radiowy, który służy do wymiany informacji między urządzeniami.